Privacyverklaring Zenzi

Per 25 mei 2018 is er een nieuwe Europese privacywet actief, te weten de GDPR (General Data Protection Regulation), in het Nederlands de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door deze verordening worden ondernemers verplicht duidelijk te communiceren wat zij met de gegevens van hun klanten/cliënten doen, daar soms ook expliciet toestemming voor te vragen, én deze gegevens natuurlijk zo goed mogelijk te beschermen.Met deze verklaring wil ik je meer informatie geven over hoe ik omga met het bewaren, verwijderen en beveiligen van jouw persoonlijke gegevens. Ik beheer jouw e-mailadres omdat je ooit ofwel een afspraak bij me maakte via het contactformulier van mijn website, ofwel omdat je inschreef op mijn nieuwsbrief via mijn website. Ik sloot een verwerkersovereenkomst af met de hosting provider van mijn website zodat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld door hen. Ik maak een geschreven fiche aan bij een eerste afspraak, met daarop je naam en gsm nummer. Ik noteer ook persoonlijke en eventueel medische gegevens die je mij toevertrouwt en gegevens over de behandeling die ik uitvoer en mijn bevindingen daarover. Ik ga uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens: niemand anders dan ikzelf heeft toegang tot deze geschreven fiches en ik verbind me ertoe dat deze fiches altijd in mijn persoonlijke ruimte blijven waar niemand anders toegang toe heeft. Ik bewaar je email adres en gsm nummer om je te kunnen bereiken als er een afspraak niet kan doorgaan of moet worden verzet. Je e-mailadres gebruik ik ook om je gepersonaliseerde (ik werk niet met een mailing programma) mailings te sturen over workshops die ik organiseer. Ik stuur momenteel geen nieuwsbrieven uit. Indien je wenst dat je emailadres geschrapt wordt in de database van mijn website of in de contactpersonen van mijn mailprogramma, dan kan je dit op ieder moment aangeven door me een mail te sturen en te vragen je te laten verwijderen. Indien je niets laat weten, ga ik ervan uit dat je mails wil blijven ontvangen van mij.